Tuesday, 07/12/2021 - 06:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quế Sơn

CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện Công khai hàng năm theo quy định

Thực hiện nội dung công khai các điều kiện giáo dục THCS tại trường THCS Quế Sơn năm học 2021-2022

Biểu mẫu 09

PHÒNG GD&ĐT SƠN ĐỘNG

    TRƯỜNG THCS QUẾ SƠN

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2021-2022

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp7

Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyển sinh

 Tuyển 100% học sinh HTCT TH

 HTCT lớp 6

 HTCT lớp 7

 HTCT lớp 8

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

 Theo QĐ 1673/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

  Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chủ động tích cực, tị tin trong học tập; gia đình quan tâm tạo điều kiện về thời gian, chủ động phối hợp với nhà trường trong giáo dục đạo đức học sinh; có góc học tập và không gian yên tĩnh trong thời gian học bài.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 Tổ chức các hoạt động NGLL, giáo dục kĩ năng mềm, rèn kĩ năng bơi, phòng đuối nước, cứu đuối, tổ chức các câu lạc bộ, tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 Đạt trình độ cơ bản kiến thức lớp học, cấp học, có ý thức học tập, tự tin với các hoạt động trong trường và trong cuộc sống; có kĩ năng tham gia lao động, có khả năng tiếp tục học lên lớp trên cấp THPT

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 Đủ ĐK học lớp 7

Đủ ĐK học lớp 8

Đủ ĐK học lớp 9

 Đủ ĐK học tiếp lên THPT, học nghề hoặc tham gia lao động

 

 

….., ngày ….. tháng 9  năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

          

 

 

 

 

Biểu mẫu 10a

PHÒNG GD&ĐT SƠN ĐỘNG

TRƯỜNG THCS QUẾ SƠN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin kế hoạch chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2021-2022

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

176

55

36

38

47

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

120 (68.2%)

35   (64%)

25      (69%)

27    (75%)

33 (70.2%)

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

46  (26.1%)

15 (27.2%)

9      (25%)

10 (26.3%)

12 (25.5%)

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

10  (5.7%)

5    (9%)

2     (5.6%)

1       (2.6%)

2   (4.3%)

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

II

Số học sinh chia theo học lực

176

55

36

38

47

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

8   (4.5%)

2 (36.4%)

2     (5.6%)

2     (5.3%)

2   (4.3%)

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

53  (30.1%)

14 (25.5%)

12 (33.3%)

12  (31.6%)

15 (31.9%)

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

107 (60.8%)

37 (67.2%)

20 (55.6%)

22 (57.9%)

28 (59.6%)

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

8   (4.5%)

2  (3.6%)

2     (5.6%)

2     (5.3%)

2   (4.3%)

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

 0

 

 

 

 

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

176

55

36

38

47

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

168

53

34

36

45

a

Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

8   (4.5%)

2 (36.4%)

2     (5.6%)

2     (5.3%)

2   (4.3%)

b

Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)

53  (30.1%)

14 (25.5%)

12 (33.3%)

12  (31.6%)

15 (31.9%)

2

Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)

8   (4.5%)

2  (3.6%)

2     (5.6%)

2     (5.3%)

2   (4.3%)

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

8   (4.5%)

2  (3.6%)

2     (5.6%)

2     (5.3%)

2   (4.3%)

4

Chuyển trường đến/đi

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

5

Bị đuổi học

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi

 

 

 

 

 

1

Cấp huyện

24

 5

8 

9

4

2

Cấp tỉnh/thành phố

1 

 

 

 

 1

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 

 

 

 

 

V

Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

 50

 

 

 

50 

VI

Số học sinh được công nhận tốt nghiệp

48

 

 

 

48

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

 2    (4.1%)

 

 

 

 2    (4.1%)

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

18(36%))

 

 

 

18(36%)

3

Trung bình

(Tỷ lệ so với tổng số)

28 (53.06%)

 

 

 

28 (53.06%)

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

VIII

Số học sinh nam/số học sinh nữ

77/94

13/20

20/22 

 21/27

25/25 

IX

Số học sinh dân tộc thiểu số

128

30

29

34

35

 

 

….., ngày ….. tháng 9 năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

          

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 10

PHÒNG GD&ĐT SƠN ĐỘNG

TRƯỜNG THCS QUẾ SƠN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2020-2021

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

173

35

41

47

50

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

116 (67%)

21 (60%) 

21 (51.2%) 

31 (66%) 

43 (86%)

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 47  (27.2)

11 (31.4%) 

17 (41.5%)

13 (27.7%)

6 (12%)

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

10  (5.8%)

3  (8.6%)

3  (7.3%)

3  (6.4%)

1    (2%)

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

 0

 

 

 

 

II

Số học sinh chia theo học lực

173

35

41

47

50

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

9   (5.2%)

1  (2.9%)

4     (9.8%)

2 (4.3%) 

2    (4%)

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

52 (30.1%)

6

(17.1%)

8 (19.5%)

17 (36.2%)

21 (42%)

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

102 (59%)

25 (71.1%)

26 (63.4%)

26 (55.3%)

25 (50%)

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

10   (5.8%)

3  (8.6%)

3   (7.3%)

2  (4.3%)

2    (4%)

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

 0

 

 

 

 

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

173

35

41

47

50

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

166 (96%)

33  (94.3%)

38  (92.7%)

47 (100%)

48 (96%)

a

Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

9   (5.2%)

1  (2.9%)

4     (9.8%)

2 (4.3%) 

2    (4%)

b

Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)

52 (30.1%)

6

(17.1%)

8 (19.5%)

17 (36.2%)

21 (42%)

2

Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)

10   (5.8%)

3  (8.6%)

3   (7.3%)

2  (4.3%)

2    (4%)

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

5    (2.9%)

2      (5.7%)

3        (7.3%)

0

 

4

Chuyển trường đến/đi

(tỷ lệ so với tổng số)

0

 

 

 

 

5

Bị đuổi học

(tỷ lệ so với tổng số)

 0

 

 

 

 

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi

 

 

 

 

 

1

Cấp huyện

38

7

8

7

16

2

Cấp tỉnh/thành phố

 

 

 

 

 

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 

 

 

 

 

V

Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

 

 

 

 

 

VI

Số học sinh được công nhận tốt nghiệp

48

 

 

 

48

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

 2     (4.2%)

 

 

 

 2     (4.2%)

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

21    (43.8%)

 

 

 

21    (43.8%)

3

Trung bình

(Tỷ lệ so với tổng số)

  25   (52.1%)

 

 

 

  25   (52.1%)

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

VIII

Số học sinh nam/số học sinh nữ

78/95 

14/21 

19/22

20/27

25/25

IX

Số học sinh dân tộc thiểu số

130

31

29

34

36

 

 

 

….., ngày ….. tháng 9 năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

          

 

 

 Biểu mẫu 11

PHÒNG GD&ĐT SƠN ĐỘNG

TRƯỜNG THCS QUẾ SƠN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học: 2021-2022

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

8

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

8 

-

2

Phòng học bán kiên cố

 

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

5

Số phòng học bộ môn

 6

-

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

 

-

7

Bình quân lớp/phòng học

1 

-

8

Bình quân học sinh/lớp

25.1 

-

III

Số điểm trường

 

-

IV

Tổng số diện tích đất (m2)

4911

28.7

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

1500 

8.4 

VI

Tổng diện tích các phòng

 750

 

1

Diện tích phòng học (m2)

 360

1.9 

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

270 

1.5 

3

Diện tích thư viện (m2)

50 

0.26 

4

Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

5

Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2)

70 

0.37 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 4

Số bộ/lớp

1

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định

4 

 

1.1

Khối lớp 6

1 

 

1.2

Khối lớp 7

1 

 

1.3

Khối lớp 8

1 

 

1.4

Khối lớp 9

1

 

2

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định

 

 

2.1

Khối lớp...

 

 

2.2

Khối lớp...

 

 

2.3

Khối lớp...

 

 

3

Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị)

 

 

4

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập

(Đơn vị tính: bộ)

15

Số học sinh/bộ

11.7

IX

Tổng số thiết bị dùng chung khác

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

4

 

2

Cát xét

 

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

 1

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

4

 

5

Thiết bị khác...

 

 

6

…..

 

 

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

 

 

2

Cát xét

 

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

1 

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

4

1 

5

Thiết bị khác...

 

 

..

……………

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

 

XI

Nhà ăn

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

 

 

 

XIII

Khu nội trú

 

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

2 

 

2

 

0.25 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

 1

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

 1

 

XVII

Kết nối internet

 1

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

1

 

XIX

Tường rào xây

1

 

 

 

….., ngày ….. tháng  9 năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 12

PHÒNG GD&ĐT SƠN ĐỘNG

TRƯỜNG THCS QUẾ SƠN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2021-2022

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 20

 

 

 16

4

0

 

6

13

 

4

 16

 

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

16 

 

 

13 

3 

 

 

 5

11

 

3 

11

 

 

1

Toán

3 

 

 

3 

 

 

 

1 

2

 

 

3

 

 

2

 1

 

 

 

1 

 

 

 1

 

 

 

1 

 

 

3

Hóa

 1

 

 

1 

 

 

 

 

1

 

 

1 

 

 

4

Sinh

 1

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1

 

 

5

Thể dục

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

6

Văn

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

7

Sử

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

8

Địa

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

9

T. Anh

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

10

GDCD

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

11

Âm nhạc

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

12

Mỹ thuật

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

II

Cán bộ quản lý

 2

 

 

2 

 

 

 

 

 2

 

1 

 1

 

 

1

Hiệu trưởng

1 

 

 

 1

 

 

 

 

 1

 

 

1 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 1

 

1 

 

 

 

III

Nhân viên

2 

 

 

1

1 

 

 

 1

 

 

 

3

 

 

1

Nhân viên văn thư

 1

 

 

 

 1

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại Sơn, ngày 28 tháng 9 năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

                   

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 12 : 102
Năm 2021 : 3.671