Monday, 17/05/2021 - 15:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quế Sơn

Kéo dài thời hạn hưởng chính sách tinh giản biên chế đến hết 31/12/2030

Ngày 10/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

thời hạn hưởng chính sách tinh giản biên chế, Nghị định 143/2020/NĐ-CP

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 143/2020/NĐ-CP là quy định kéo dài thời hạn hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế đến đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030 thay vì đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Cụ thể, tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP quy định sửa đổi Điều 24 Nghị định 108/2014/NĐ-CP như sau:

Điều 24. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2015. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.

Trước đây, Điều 24 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định:

Điều 24. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2015. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Theo đó, Nghị định 143/2020/NĐ-CP đã kéo dài thời hạn hưởng các chế độ, chính sách trong đó có chính sách về tinh giản biên chế thêm 9 năm, đến hết năm 2030.

Các chính sách cho người thuộc đối tượng tinh giản biên chế bao gồm: chính sách về hưu trước tuổi; chính sách thôi việc (gồm chính sách thôi việc ngay và chính sách thôi việc sau khi đi học nghề); chính sách chuyển sang làm việc tại tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước; chính sách đối với cán bộ, công chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức. Trong đó, chính sách về hưu trước tuổi và chính sách thôi việc ngay được Nghị định 143/2020/NĐ-CP quy định sửa đổi như sau:

- Chính sách về hưu trước tuổi: Khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP và các khoản 6, khoản 7 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP về chính sách về hưu trước tuổi như sau:

Đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do BLĐTBXH và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

  • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

  • Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động;

  • Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 (một phần hai) tháng tiền lương;

  • ...

Xem toàn bộ Chính sách về hưu trước tuổi do tinh giản biên chế áp dụng từ 01/01/2021 tại đây.

Chính sách thôi việc ngay: Khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP như sau:

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế có tuổi tối đa thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 108 hoặc có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 108 nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

  • Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

  • Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, thời hạn để đối tượng tinh giản biên chế hưởng các chế độ, chính sách về hưu trước tuổi, thôi việc ngay sẽ kéo dài đến hết 31/12/2030.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 3
Tháng 05 : 135
Năm 2021 : 833